Reklama:

Zapraszamy:

Światła i cienie

Miłość bliźniego, łagodność, odwaga i prostota obyczajów, stanowiące pierwsze obowiązki chrześcijan, oddawna już znalazły oddźwięk w sercu małżonki Nerona, teraz
wstrząsnęła jej duszą nauka o nieśmiertelności i życiu przyszłem.
Wprawdzie greccy poeci, których utwory czytywała, śpiewali o pięknej krainie, gdzie słońce świeci dniem i nocą, a błogosławieni spoczywają po spełnionych tru‧dach na ziemi,
lecz wiadomem jej było, że poeci ci nie wierzyli w istnienie owej krainy pozagrobowej, lecz uważali ją raczej za utwór własnej fantazyi; tymczasem chrześcijanie wierzyli w przyszłe
życie, ta wiara była ich pociechą w najgłębszych smutkach, dźwignią w cięż‧kich chwilach; tą nadzieją żyli.
Mimo samotności, w jakiej dni spędziła, mimo lek‧ceważenia doznawanego od Nerona, Oktawia nie czuła się nieszczęśliwą; ziarna nowej mądrości, które co raz głębiej
przenikały w jej duszę, czyniły ją obojętną na wszelkie przykrości.
I Brytanikus, lubo wydalony z czarownej miejsco‧wości w Apeninach, spędzał dobrze resztę, dni swobodnych.
Ciepła i serdeczna atmosfera, panująca w domu Wespazyana, do którego zaproszonym został, milszą mu była o wiele od sztywnych przepisów etykiety, do któ‧rych stosować się
musiał w willi Kastor. Swobodę miał tutaj zupełną, a wiejskich rozrywek mu nie bra‧kło, wesołego towarzystwa również.
Tytus, oraz dwaj jego bracia, Flawiusz, Sabinius Flawiusz Klemens, kwitnący zdrowiem, uprzejmi, in‧teligentni i zawsze pogodni, nie dopuszczali do niego nudy, smutku, ani goryczy.
Najpoważniejszym z tych trzech był Flawiusz Kle‧mens.
Cień przyszłego męczeństwa zdawał się już pa‧dać na młode jego czoło, a wpływ wiary, za którą miał z czasem życie oddać, uwidoczniał się w całem jego postępowaniu:
Rozrywki pogańskie przejmowały go odrazą, a skłonność do rozmyślań i brak zmysłu praktycznego sprawiały, że wielu nazywało go niedo‧łęgą.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>