Reklama:

Zapraszamy:

Światła i cienie

Oburzony Nero już miał wybuchnąć gniewem, lecz Petroniusz zażegnał burzę, wytłómaczywszy przyjacie‧lowi, że ospałość i brak poczucia piękna dowodzi tylko nizkiego
pochodzenia starca.
— Już to wogóle niezabawni ci nasi sąsiedzi — rzekł w końcu — nie stracilibyśmy nic podobno na tem, gdyby pewnego dnia willa Kastor opustoszała.
Rady tej nie trzeba było powtarzać drugi raz Ne‧ronowi: nazajutrz goście willi Kastor otrzymali polecenie, aby pożegnali cesarza.
Wespazyan i Tytus nie zo-
stali nawet dopuszczeni do widzenia się z Ńeronem, Brytanikus otrzymał pozwolenie spędzić resztę lata z rodziną przyjaciela w posiadłości Wespazyana
Fala‧crina.
Po wyjeździe poważniejszych gości nic już nie krępowało Nerona i jego towarzyszy w wyborze najekscentryczniejszych i najkosztowniejszych rozrywek.
Jeśli zadowolenie zmysłów można szczęściem na‧zwać, to w willi Polluks szczęście powinno było kwitnąć teraz w całej pełni.
Młodzi ludzie, niekrępowani przez starszych, pod‧nieśli śmiało do ust czarę rozkoszy i pili z niej chciwie, ale, niestety, po dniach kilku zakradła się do nich nuda, a za nią w
ślad podążyły zwykłe następstwa nad‧użycia: niesmak, zniechęcenie i niezadowolenie z innych i z siebie samych.
Tak zawsze bywa, gdy człowiek, z duszy i ciała złożony, popsuje dobrowolnie równowagę tych dwóch pierwiastków.
Znudzony zmysłowemi uciechami, których używał do przesytu, Nero pewnego dnia posiał do Rzymu po dwóch sławnych aktorów Parysa i Alitarusa, aby urzą‧dzili u niego przedstawienie.
Artyści ci łączyli w sobie wszystko, co dać może wybitny talent rozwijany pracą; ich niezrównana mimika, wdzięk w ruchach, ich uroda porywały widzów, a potęga ich talentu
przeno‧siła w czasy, jakie przedstawiali, i wierzyć kazała w prawdę odgrywanych zdarzeń.
Nero powitał zaproszonych gości z całym zapa‧łem młodej duszy, spragnionej lepszych wrażeń.
Zaraz pierwszego wieczoru po przybyciu, aktorzy urządzili przedstawienie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>