Reklama:

Zapraszamy:

Światła i cienie

Junia, Silana i Calvia Crispinella dostąpiły zaszczytu towarzyszenia Neronowi.
Dozwolił też poje-
chać Domicelli, żonie Wespazyana, z czego ucieszyła się niezmiernie Oktawia, gdyż szanowała wielce tę matro‧nę, nie wiedziała, iż zawdzięczała tę
przyjemność do‧bremu sercu Akte.
W orszaku Nerona znajdowali się także Seneka i Burrus, poeci Lukan, Silius Italicus i Persiusz, mło‧dy rycerz etruski, o którym mentor jego, Kornutus, tak wysokie wygłaszał
pochwały.
Zabrał cesarz ze sobą i Pliniusza Secundusa, któ‧rego głęboka wiedza miała mu dostarczyć rozrywki, gdy go znudzi wesołe towarzystwo złotej młodzieży rzymskiej.
Cesarz z przyjaciółmi swymi, których już znamy, zajął willę Polluks, willę Kastor przeznaczył dla mniej miłych mu, ceremonialnych gości.
Tam Seneka i Bur‧rus mieli wyznaczone sobie apartamenty, w których mogliby pracować swobodnie nad sprawami państwa, tam Pliniusz spędzał dni całe wśród skarbów bibliote‧ki, a
Brytanikus niejedną dobrą chwilę na rozmowie z Tytusem i Epiktetusem.
Często Persiusz przyłączał się do nich, a gdy znudziła ich poważna rozmowa, cze‧kały młodzieńców: przyrządy gimnastyczne, łódka, ry‧bołóstwo i różne gry na świeżem
powietrzu.
Posiłki podawano w obu willach oddzielnie, cza‧sami tylko Nero zgromadzał wszystkich gości u siebie.
On sam próbował różnych przyjemności po kolei: to urządzał długie przejażdżki po jeziorze, to ze złotą wędką czatował na ryby lub pod kierunkiem śpiewaka Dyodorusa
ćwiczył swój boski głos. Pewnego wieczo‧ra, zebrawszy w sali wszystkich gości i dworzan, po‧czął popisywać się przed nimi śpiewem i muzyką.
Seneka poczerwieniał, Burrus nachmurzył czoło, Wespazyan zaś zrazu słuchał zdziwiony, następnie zie‧wać począł, w korku usnął tak mocno, iż głośne chra‧panie
połączyło się ze śpiewem, wywołując na wielu ustach mimowolny uśmiech.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>