Reklama:

Zapraszamy:

Światła i cienie

Wkrótce potem Filomon z rodziną i służbą, w której liczbie znalazł się Onesimus, wyjechał na igrzyska do Efezu.
Tam spotkali Pawła z Tarsu i pod jego wpływem Filemon przyjął razem z całą rodziną i wielu ze służby sową religię i chrzest święty w rzece Lycus.
On sam, One‧simus, nie został chrześcijaninem, lecz nie są mu obce zasady tej wiary.
Lat kilka przebywał w zacnej ro‧dzinie Filemona, w Kolossae i nie doświadczył w tym domu żadnej przykrości, lecz zapragnął poznać świat szerszy i wybrać się do Rzymu, nie
wątpiąc, że tam wybije się wyżej.
Był wprawdzie niewolnikiem, lecz urodził się wolnym, posiadał młodość, zdrowie i spryt azyatyckiego Greka, czyż z tymi środkami nie miał prawa sięgnąć po lepszą przyszłość?
Coraz wzmagają‧ca się w duszy pokusa natrafiła na sprzyjające okoli‧czności: Filemon z udziałów swoich w farbiarniach wełny, które w Kolossae stanowiły główne źródło
przemysłu, odebrał właśnie dużą sumę pieniędzy; prze‧konany o uczciwości Onesimusa, nie ukrywał przed nim ani tego faktu, ani miejsca, gdzie przechowuje złoto; tymczasem
interesa wezwały go do Heropolis i Onesimus w jego nieobecności wyjął ze znanej sobie kryjówki kilka sztuk złota, które miały mu wystarczyć na drogą do Rzymu.
Z pieniędzmi temi udał się potajemnie do Efezu, gdzie spędził kilka dni weso‧łych, lecz, niestety, w towarzystwie bardzo niemoral‧nem.
Byłby może wpadł w otchłań występku, gdyby nie zasady wyniesione z domu Filomona, które były mu tarczą przeciw grożącemu niebezpieczeństwu.
Za głęboko dostało się tchnienie chrześcijanizmu do jego duszy, aby jej nie obroniło w zetknięciu się z nędzą moralną zepsutego pogaństwa.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>