Reklama:

Zapraszamy:

Światła i cienie

Cóż mi z tego, że jestem cesarzem, gdy Agrypina śle‧dzi każdy mój krok!...
— A czy wiesz, skąd bierze się w Auguście ta‧ka śmiałość?
—zapytał zniżonym głosem Tigellinus, patrząc bystro w oczy cesarza.
Neron przymrużył powieki.
— Przywykła mną rządzić, gdym był dzieckiem— odparł.
— Podburza ją Pallas—szepnął śmiałek.
— Pallas!—powtórzył zdumiony Neron—kimże on jest?..
podłym niewolnikiem—dodał z pogardą—wydalę go natychmiast, a gdyby jeszcze się ważył niepokoić mnie, poradzę sobie z nim inaczej.
— Agrypina panuje, ponieważ Brytanikus jest przy życiu — odezwał się znowu Tigellinus — a Pallas jest przyjacielem Brytanikusa.
Neron spojrzał pełnym niepokoju wzrokiem na towarzysza.
— Brytanikus! — powtórzył.
Siadł znów na krześle i utonął w myślach.
ROZDZIAŁ V.
KSIĄŻĘ BRYTANIKUS.
Niewielu z pośród rzymskiej młodzieży było tak godnych pożałowania, jak syn zmarłego cesarza: nietylko usunięto go od tronu, lecz na każdym kroku nie‧przyjaciele starali się
mu okazać, jak podrzędne zaj‧muje obecnie stanowisko w Rzymie.
Prawy następca Klaudyusza, był teraz zerem w pałacu cezarów: apartamenta jego leżały w oddalo‧nych pawilonach, gdzie nie dochodził gwar życia dwor‧skiego, w którem nie brał
nigdy udziału.
Agrypina, zależnie od humoru, traktowała go czasami nader ozięble, czasem znowu z serdecznością, po‧wodowana wyrzutami sumienia; lecz czułość z jej stro‧ny nieznośniejszą
była dla młodzieńca od chłodu.
Neron spotykał najczęściej brata z szyderstwem na ustach, lecz udawał, że pragnie dobrych z nim stosunków, otwarte, szczere usposobienie Brytanikusa nie nadawało się wszakże do
tej komedyi.
Osłodą ciężkich warunków życia była dla tego biednego chłopca Oktawia.
Nominalnie ona była teraz cesarzową; nie mając zamiaru dopuścić jej do znacze‧nia, Neron nie pozbawił jej zewnętrznych oznak wyso‧kiego stanowiska.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>