Reklama:

Zapraszamy:

Światła i cienie


ROZDZIAŁ IV.
NERON I JEGO TOWARZYSZE.
Neron spędził poranek z kilku nowymi przyja‧ciółmi, których wpływ niszczył stopniowo w jego ser‧cu i umyśle wszelkie pojęcia cnoty i moralności.
Chociaż minęło już południe, miał na sobie luźną lekką szatę "synthesis," a na nogach miękkie pantofle.
Coraz więcej dbały o wygody, lubił używać stroju swo‧bodnego, za to innym szczegółom toalety poświęcał du‧żo czasu i starań.
Misternie trefione, skropione pach‧nącymi olejkami włosy spadały mu w gęstych lokach na ramiona, białe ręce zdobiły kosztowne pierścienie.
Lecz bezsenne noce, jakie spędzał teraz często na ucz‧tach lub zabawie, nadużycie różnego rodzaju rozrywek pozostawiły swe ślady na jego twarzy tak świeżej i pociągającej
niedawno. Oczy jego straciły blask da‧wny, policzki rumieńce.
Zaczęła się już powolna zmia‧na, która miała w przeciągu lat paru zatrzeć w mło‧dym tyranie ślady urody i godności ludzkiej.
Nerona otaczało grono młodzieży po większej czę‧ści bardziej od niego zepsutej, która bawiła go plotkami, a pochlebstwami zdobywała jego łaski.
Wesołe te zebrania odbywały się najczęściej w ko‧mnacie zdobnej w artystycznie wykonane freski, które‧by jednakże w naszych czasach uważano za dowód zu‧pełnego skażenia
smaku, lecz młodzieńcy zachwycali się niemi, idąc za przykładem najstarszego i najgorszego z pomiędzy siebie Othona.
Rozłożony niedbale na krześle, wpatrywał się on z widocznem zadowoleniem we freski, marząc o chwili, gdy spełniona przepowiednia jednego z astrologów po‧zwoli mu nazwać owe
arcydzieła swoją własnością, ja‧ko imperatorowi rzymskiemu.
Dwudziestoparoletni ten młodzieniec przedstawiał charakterystyczny typ cywilizacyi rzymskiej z epoki cesarstwa.
Twarz miał wygoloną starannie, łysą czasz‧kę, pokrywała peruka, której włosy układał w wynale‧ziony przez siebie sposób, uznany za najmodniejszy w Rzymie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>